Nabízíme

21. září 2014 v 9:49 | Nadi.cz |  Nadi.cz

Nabízíme výklady z knihoven palmových listů sepsaných podle rišiho Aghasthyi a dalších mudrců pro všechny zájemce, kteří touží znát svoji budoucnost, ale nemohou (či nechtějí) Indii navštívit osobně. Výklady jsou realizovány přes internet, prostřednictvím Skype.

Klasický postup při zprostředkování výkladu:

1. Sejmutí otisku palce (u žen levý palec, u mužů pravý palec). Možnost otisknout palec nabízíme při osobním setkání na našich přednáškách, můžete nám poslat otisk i přes e-mail. (Používáme houbičku napuštěnou inkoustem nebo razítkovou barvou, palec tiskneme na papír tak, aby ve výsledku šly dobře vidět papilární linie. Otisků proto provádíme více po sobě. - Ukázku správných otisků najdete ZDE)
Za sejmutí otisku palce neúčtujeme žádné poplatky.
2. Otisk odesíláme do indické knihovny palmových listů s referenčním číslem. Potřebujeme dodat pouze první počáteční písmeno Vašeho křestního jména.
3. Na základě těchto údajů jsou vyhledány svazky, ve kterých se nachází Váš palmový list.
4. Pokud knihovna potvrdí nalezení Vašich svazků, domluvíme si termín osobního setkání, během kterého bude dohledán Váš palmový list (tzv.matching session).
5. Provedeme výklad generálního khandamu. V případě zájmu je možno otevřít doplňující kapitoly (khandamy).
6. Výklady z knihoven palmových listů provádíme v Brně nebo Opavě.


Nabízené kapitoly (khandamy) z palmového listu:

Khandam 1 (kapitola 1): generální (všeobecný) khandam
Rok, měsíc, den a datum narození, Vaše základní astrologické údaje podle védské astrologie. Dále hlavně další důležité události z celého Vašeho života ve dvou až pětiletých časových intervalech (partnerské vztahy, děti, rodiče, rodinné vztahy, majetek, zdraví, nehody, práce (zaměstnání nebo podnikání).

Khandam 2 (kapitola 2): vzdělávání a bohatství
Finanční záležitosti, rodina, vzdělání, komunikace a pohled na svět.

Khandam 3 (kapitola 3): bratři & sestry
Počet bratrů a sester - výhody a problémy s nimi spojené (sourozenecké vztahy), nebezpečí a obtíže v práci.

Khandam 4 (kapitola 4): matka, majetek a štěstí
Život matky, onemocnění matky, nebezpečí v jejím životě, její čas smrti. Majetek z matčiny strany. Dům, bydlení, pozemky, dopravní prostředky a štěstí v životě.

Khandam 5 (kapitola 5): děti
Narození dětí, pohlaví, počet, budoucí život dětí - onemocnění, nebezpečí smrti, vzdělání. Výhody a problémy s nimi spojené a důvody proč nemůžete mít děti, nebo prodlení jejich příchodu na svět. Adopce dětí. Opaření pro možnost mít děti.

Khandam 6 (kapitola 6): nemoci, dluhy & spory
Nemoci, dluhy, soudní spory, nepřátelé, kdy vznikají tyto problémy a kdy zmizí, jak je řešit, atd.,

Khandam 7 (kapitola 7): manželství
Manželství - kdy se bude konat, povaha manželky nebo manžela, jedno nebo dvě manželství, původ manželky nebo manžela (směr a z jaké vzdálenosti). Fyzické vlastnosti manželky nebo manžela. Nebezpečí v průběhu života, dělení majetku, zisky z manželky nebo manžela atd.

Khandam 8 (kapitola 8): délka života
Jak dlouhý bude Váš život a jaké nebezpečí a problémy vzniknou v jeho průběhu. Datum, místo, okolnosti a způsob úmrtí.

Khandam 9 (kapitola 9): nemovitosti, otec, duchovní sklony
Život otce, informace o získání vlastností otce, onemocnění otce, nebezpečí v jeho životě, jeho čas smrti. Majetek z otcovy strany. Duchovní život a vedení. Návštěvy chrámů a svatých míst.

Khandam 10 (kapitola 10): povolání
Profese, zaměstnání a podnikání v různých věkových obdobích. Časy vzestupů a pádů v zaměstnání nebo podnikání. Řešení vzniklých problémů. Změny místa pobytu.

Khandam 11 (Kapitola 11): zisky, druhé manželství
V jakém věku přijdou zisky, druhé manželství - výhody a problémy s ním spojené. Štěstí a příležitosti v životě.

Khandam 12 (kapitola 12): výdaje, zahraniční cesty, reinkarnace
Výdaje (ztráty): jak a v jakém věku se tak stane. Zahraniční cesty. Politický život. Reinkarnace - příští život.

Samostatné kapitoly (speciální khandamy):

- Shanthi Khandam
Řešení problémů uvedených ve všech předcházejících kapitolách. Minulý život. Karmické zatížení z minulého života. Nápravná opatření pro překonání nebo minimalizaci karmického zatížení.

- Deeksha Khandam
Způsob jak se vyhnout problémům způsobených nepřáteli, prokletím, černou magií atd. Návod jak se dostat ke zlepšení v oblasti obchodu a povolání, úspěchu v soudních sporech, manželství, výchově apod. K dosažení toho všeho je nutné provádět nápravná opatření (puja, mantry, talisman).

- Aushaudha Khandam
Diagnóza nemocí. Použití léků a léčebných metod. Detailní průběh a ukončení léčby.

- Gnanna Khandam
Vývoj spirituality. Možnost, jak dosáhnout moudrosti a Boha. Kdo bude Váš guru nebo učitel, od kterého získáte moudrost.

- Dhasa Bhukti Khandam
Dění podle životních bhukthis v různých obdobích dhasa tj. podle příchodu na tento svět a planetární pozice je provedena velmi detailní predikce budoucích životních událostí v pětiletých intervalech od narození.

- Politický Khandam
Vývoj a úspěch ve Vaší politické kariéře a sociální službě v průběhu života.

- Prachana Khandam
Východiska z Vašich problémů a potíží formou odpovědí na Vámi položené otázky. V rámci této kapitoly je možné položit celkem 5 otázek.

- Atri Jeva naadi - velmi speciální čtení z knihoven palmových listů v Indii. Je obdobou čtení kapitoly Prachana khandam formou položení 5 otázek ještě ve větším dteailu.


Ceny za výklad:

Cena za výklad budoucnosti z generální (všeobecné) kapitoly č. 1 je 5.000 Kč.
Tato částka dále zahrnuje: zpracování objednávky, vyhledání svazků s palmovými listy, příprava čtení vykladačem palmových listů v jižní Indii, vlastní výklad včetně zodpovězení otázek prostřednictvím Skype, překlad ze starotamilštiny do angličtiny na indické straně a následně překlad výkladu do českého jazyka, doporučená nápravná opatření tj. čtení kapitoly Deeksha, audio nahrávku výkladu a zejména písemný záznam výkladu. Součástí výkladu je i následná konzultace vysvětlení významu a přínosu čtení z palmového listu pro každého klienta.
Cena za detailní výklad jednotlivých vedlejších kapitol 2-12 a kapitoly Shanthi je 500 Kč.
Cena za výklad speciální kapitoly Gnanna je 1.000 Kč. Gnanna khandam je možné otevřít až po přečtení Shanthi a Deekasha kapitol.
Cena za výklad speciálních kapitol Dhasa Bukhti a Aushaudha je 2.000 Kč.
Cena za výklad Prachana kapitoly formou položení pěti otázek a Politické kapitoly je 3.000 Kč.
Pokud jsou tyto detailní výklady jednotlivých kapitol provedeny ve stejný den jako generální (všeobecná) kapitola.

V případě výkladu dalších kapitol v jiném termínu, účtujeme za každý den ve kterém jsou vykládány další kapitoly, doplatek 500 Kč při čtení jedné kapitoly a doplatek 1.000 Kč při čtení dvou a více kapitol.
Cena zy výklad Atri Jeva naadi je 4.000 Kč.

Cena nezahrnuje tzv. remedies (ozdravná nebo nápravná opatření).

Platba za výklad z knihoven palmových listů je realizována až po nalezení palmového listu každého zájemce a provedení vlastního výkladu. Za otisk palce a nalezení svazků s palmovými listy neúčtujeme žádné poplatky. Nicméně poskytnuté otisky palce považujeme za závaznou objednávku a v případě, že se klient na výklad nedostaví, požadujeme uhradit částku 500 Kč za vyhledání svazků s palmovými listy.

Aktuálně stále nabízíme nejvýhodnější ceny v České republice.Pokud máte o výklad zájem (nebo máte otázku na kterou jste na stránkách nenalezli odpověď), kontaktujte nás:

 

20 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama